Ngritja e Flamurit në ”Fshatin Kolibarë” për 100 vjetorin e Pavarsisë (Maqedoni)

Ngritja e Flamurit në ''Fshatin Kolibarë'' për 100 vjetorin e Pavarsisë

Ngritja e Flamurit në Fshatin Kolibarë (ne Maqedoni)u bë nga Ajet Selimi dhe Fatmir Dalipi